Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn op alle werkzaamheden van Burger Warehousing B.V (KvK85296228) , de volgende algemene voorwaarden exclusief van toepassing:

Voor opslag activiteiten

Nederlands recht en de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex (de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) onder andere bij de rechtbank Rotterdam (altijd laatste versie), inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule, zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. De tekst van de Nederlandse Opslagvoorwaarden in de Nederlandse en de Engelse taal kunnen hieronder worden gedownload en zullen kosteloos beschikbaar worden gesteld op uw eerste schriftelijke verzoek.

Voor alle overige activiteiten, waaronder onder meer algemene expeditie-activiteiten en douaneactiviteiten:

Nederlands recht en de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex (de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek) onder andere bij de rechtbank Rotterdam (altijd laatste versie), inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule, waarin is bepaald dat op overeenkomsten internationaal vervoer over de weg het scheidsgerecht het CMR verdrag dient toe te passen. De tekst van de Nederlandse Expeditievoorwaarden in de Nederlandse, de Engelse, de Duitse en respectievelijk Franse taal kunnen hieronder worden gedownload en zullen kosteloos beschikbaar worden gesteld op uw eerste schriftelijke verzoek.

Downloads van de Nederlandse Expeditievoorwaarden:

Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door contractuele wederpartijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.